PLA ESTRATÈGIC 2022 · 2026                

 Visió, Missió i Valors 

 

El Pla Estratègic de la Xarxa Santa Tecla per al període 2022-2026 és fruit d'un treball de reflexió sobre la nova realitat que ens envolta i els reptes de futur que se'ns plantegen. Aquest recull les actuacions que s'han de dur a terme en els diferents àmbits de treball per assolir uns objectius específics destinats a portar l'organització a nivells d'excel·lència en el desenvolupament de la seva activitat. És, també, un instrument de gestió, planificació i control d'accions per garantir el seu encaix en l'entorn que l'acull.

En el nostre cas, la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent entoma la iniciativa d'afrontar i donar resposta a les exigències, necessitats i problemes de la nostra societat, conscients que ho hem de fer mantenint i reforçant el nostre caràcter humanista, de persones que treballen per persones.

Descobreix el Pla, t'animem a conèixer les principals línies estratègiques que el vertebren. A efectes de fer-lo més visual, presentem les seves 9 línies estratègiques en aquesta Taula Periòdica del Pla Estratègic 2022 · 2026.

 

 

Cada línia estratègica conté, alhora, objectius i projectes estratègics de cada àrea de treball, que són els que han d'assolir els diferents projectes operatius que es desenvolupin al llarg del període esmentat.