AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
Informació general

 

Titularitat de la pàgina web. La titularitat del domini web www.xarxatecla.cat consta inscrita a favor de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb NIF V-43661883, i domicili social a Tarragona, al c/ Joan Maragall, 1, 43003. Telèfon de contacte 977259900 i adreça de correu electrònic xarxa@xarxatecla.cat.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 

1.- Condicions d'ús. Amb aquestes condicions d'ús, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que conté.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general s'obliga a fer un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui les ha elaborat, i en conseqüència els titulars d'aquesta informació no seran responsables dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'un accés o d'un ús de la informació facilitada alienes a la seva voluntat.

5.- La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla no és responsable dels errors per accedir al lloc web o als seus continguts, i únicament es compromet a posar la màxima diligència possible per tal que aquests errors no es produeixin.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, motivada per l'eventual necessitat de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo, programari, marques, rètols, signes distintius o logotips) són propietat de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla o de les entitats que la configuren, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

En conseqüència, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa del legítim titular, tret que s'indiqui de forma expressa el contrari.

L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, estarà sotmès a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web.

No s'establiran "deep-links" amb el lloc web, ni amb els seus serveis, ni es crearà cap explorador web o "border environament".

Sota cap circumstància, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Qualsevol hiperenllaç a la web, s'efectuarà a la pàgina principal.


 

Política de Privacitat

El lloc web https://www.xarxatecla.cat és propietat de Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE tracta les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE amb CIF V-43661883 amb domicili a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona, telèfon 977 248 539 i correu electrònic xarxatecla@xarxatecla.cat

Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a un escrit a c/ Joan Maragall, 1, 43003 de Tarragona o enviant un correu a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Tractaments de dades

A continuació es fa una descripció dels tractaments efectuats per la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE:

Tractament

SELECCIÓ DE PERSONAL

Responsables

 • Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona
 • Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
 • Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
 • Fundació Estela per a la discapacitat
 • Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
 • Consorci de Serveis bàsics de salut
 • Consorci d'atenció a la dependència
 • Aprovisionaments Santa Tecla
 • Neteja Santa Tecla
 • Hostaleria Santa Tecla

Finalitat

Gestió dels processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment del candidat.

Termini de conservació

Les vostres dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat.

Legitimació

Interès públic.

Termini de conservació

Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

 

Tractament

CONTACTE WEB

Finalitat

Atendre la vostra petició i resoldre les vostres consultes.

Legitimació

Consentiment de l'interessat. 

Termini de conservació

Les dades es conservaran per donar resposta a la vostra consulta.

Destinataris

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. 

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l'acció desitjada, s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui basat en el vostre consentiment podreu revocar l'autorització que vau donar en qualsevol moment dirigint-vos per escrit a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-vos per escrit a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Els drets sobre les Dades Personals són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la ciutadania la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

 • Dret d'accés: és el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l'Hospital així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets. 
 • Dret de rectificació: és el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes. 
 • Dret de supressió: és el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi una informació o dada personal. 
 • Dret d'oposició: dret a oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte de tractament. Una persona pot manifestar la voluntat, per motius relacionats amb la seva situació particular, que determinades dades de salut no es posin a disposició d'altres professionals sanitaris, que només hi puguin accedir els professionals del seu propi centre assistencial, que no s'utilitzin per a determinades finalitats, que no es facin altres tractaments, etc. 
 • Dret de limitació del tractament: (congelació o bloqueig temporal) L'interessat té dret a limitar temporalment el tractament del conjunt de les seves dades personals, en determinats casos en què hi ha algún conflicte entre un pacient i un centre sanitari. 
 • Dret a la portabilitat: l'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat d'ús comú i de lectura mecànica, i que siguin transmeses a un altre responsable. 

En qualsevol cas, la vostra sol·licitud haurà d'anar acompanyada de fotocòpia del vostre Document Nacional d'Identitat, passaport o document legal vàlid que us identifiqui. 

Per exercir aquests drets, podeu dirigir-vos al Punt d'Atenció a l'usuari de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, o a qualsevol taulell del centre, i allí, a banda d'informar-vos sobre el cas concret, us poden lliurar l'imprès de sol·licitud corresponent i fer-ne la recepció.

També us els podeu descarregar en aquests enllaços i enviar la vostra sol·licitud directament a protecciodades@xarxatecla.cat 

La responsable del tractament us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas que es tracti de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins el primer mes. 

Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades, s'inclou un enllaç a la pàgina de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


--------------------------------------------------------------------------------

Copyright

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.xarxatecla.cat
.