PÀNEL PÚBLIC ASSESSOR DE LA XARXA SANTA TECLA

Què és el pànel?

La Xarxa Santa Tecla fa un pas més en el seu compromís per la participació en la presa de decisions i el bon govern amb la posada en marxa el seu pànel públic assessor, un òrgan consultiu integrat per quinze ciutadans i ciutadanes que es reuneixen periòdicament amb la direcció de la Xarxa Santa Tecla. Els membres del pànel actuen en representació del conjunt d'usuaris i usuàries dels serveis que l'entitat sanitària i social presta al Tarragonès i el Baix Penedès.

L'objectiu d'aquest òrgan és establir un diàleg directe i bidireccional entre l'organització i una representació dels seus usuaris i usuàries . Si bé les aportacions del pànel no són vinculants, sí que són de molta utilitat per conèixer millor les necessitats reals i les expectatives de la ciutadania amb relació a l'organització a curt, mitjà i llarg termini.

Els pànels públics són un model utilitzat des de fa temps per empreses del sector químic i portuari a Tarragona. La Xarxa Santa Tecla n'esdevé, en aquest sentit, pionera en el sector sanitari i social a Catalunya.

Amb la posada en marxa d'aquest pànel es fa un pas més en el procés que va iniciar-se l'any 2000, quan la Xarxa Santa Tecla va esdevenir una agrupació de fundacions sense ànim de lucre governada per la societat civil del territori a través dels seus respectius patronats. En aquest sentit, el pànel esdevé una eina molt útil per conèixer les necessitats reals i les expectatives de la ciutadania en aquest moment ple de reptes.

 

Membres del Pànel

El Pànel Públic Assessor de la Xarxa Santa Tecla està integrat per homes i dones de totes les edats i ideologies, però, sobretot, molt implicades amb el territori i representatives de la societat del Tarragonès i el Baix Penedès. Són, en definitiva, persones usuàries dels serveis sanitaris i socials que ofereix la Xarxa Santa Tecla i que representen la diversitat de les nostres comarques.

 

DOCUMENTACIÓ 

- Presentació Pànel Públic de la Xarxa Santa Tecla

- Acta Sessió 6/10/2021

- Acta Sessió 1/12/2021

- Acta Sessió 1/03/2022

- Acta Sessió 1/06/2022

- Acta Sessió 4/10/2022

Acta Sessió 2/03/2023

- Acta Sessió 1/06/2023

- Acta Sessió 28/11/23