QUI SOM?

La Xarxa Santa Tecla és una agrupació de fundacions sanitàries i socials sense ànim de lucre que desenvolupen la seva activitat en concertació amb les administracions locals i la Generalitat de Catalunya.

 

La Xarxa és hereva dels valors hospitalaris vius a Tarragona des de 1171. Des dels seus orígens ha vetllat per les necessitats sanitàries i socials de les persones del territori, apostant per un model de proximitat amb més de 40 centres repartits pel Tarragonès i el Baix Penedès. Aquesta tasca és possible gràcies a l'equip de professionals amb una gran vocació al servei de les persones.

 

 

Missió

Donar atenció i assistència sanitària i social a la nostra comunitat.

 

Valors

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.
 
En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones
 
En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.
 

 

Visió

Una Xarxa sanitària i social, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans.

Orientant la nostra atenció a les necessitats de les persones, cercant la qualitat I la seguretat en la assistència

Vetllant per la motivació I el desenvolupament continu dels professionals

Compromesos amb el coneixement científic i impulsant el desenvolupament de la docència, la innovació i la Recerca.

 

 

Entitats de l'agrupació

La Xarxa Santa Tecla és una agrupació d'empreses integrada per les següents entitats:

 

Serveis sanitaris

Atenció especialitzada sanitària.

Atenció primària sanitària.

Gent gran. Sociosanitari. Centre especial de treball.

Serveis de salut.

 

Serveis socials

Gent gran. Sociosanitari. Centre especial de treball.

Atenció a la infància amb risc d'exclusió social.

Discapacitat psíquica i diversitat funcional.

Infància i gent gran.

 

 

Serveis de suport

Gestoria.

Logística i manteniment. Informàtica.

Neteja.

Cuina.

 

Història

La Xarxa Santa Tecla està formada per diverses entitats, cadascuna de les quals té la seva pròpia història que, en alguns casos, supera els 100 anys.

En vols saber més?

Si vols saber més coses sobre la Xarxa Santa Tecla pots entrar als següents enllaços:
Com ens organitzem? | En aquest apartat trobaràs informació de com està organitzada la Xarxa Santa Tecla AIE.
Codi de Bon Govern i Reconeixements | En aquest portal trobaràs informació d'interès de la Xarxa Santa Tecla com ara el codi de bon govern, el codi ètic, reconeixements, etc.
Avís legal | En aquest portal trobaràs informació jurídica d'interés per l'usuari.

Delegat de Protecció de Dades | Per tal d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades, en relació a les seves dades que hagin estat tractades per alguna de les entitats que configuren la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, poden dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades al Carrer Joan Maragall, 1, 43003, de Tarragona, o bé a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat, adjuntant una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent.
Així mateix, se l'informa del seu dret a, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la nostra organització o considerar vulnerats els seus drets, presentar en qualsevol moment una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.acpd.cat o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es
.