DOCÈNCIA

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla integra un dels projectes docents més atractius i amb més projecció de futur que suposa l'agrupació en una àrea comú els diferents ensenyaments de ciències de la salut.

La col·laboració docent, tant a nivell universitari, participant en la formació de pregrau, com a nivell de la formació sanitària especialitzada, ha dinamitzat l'hospital i l'atenció primària  i ha incidit positivament en tots els aspectes del nostre centre i ha afavorit una millora continua de la qualitat assistencial relacionada com el desenvolupament de la docència i la investigació.

Igualment, les facultats, les escoles universitàries i les escoles de formació professional han trobat a l'hospital a un col·lectiu capaç de participar a la docència d'alumnes i les diferents branques de les ciències de la salut i poder gaudir d'unes instal·lacions per l'ensenyament pràctic.

 

En aquest apartat es pot trobar tota l'oferta docent de la Xarxa Santa Tecla, tant als diferents graus de ciències de la salut com a les diferents especialitats per las que esta acreditada per fer Formació Sanitària Especialitzada.

Actualment l'oferta docent de la Xarxa Santa Tecla es divideix en estudis de grau, MIR i cicles formatius. 

Formació Sanitària Especialitzada (MIR)