CENTRE DE DESENVOLUPAMENT

INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

Dades de contacte

Pl. Verdaguer, 2 - 2a planta,

43003 Tarragona

Telèfon: 977 237 575

mail: cdiapsantatecla@xarxatecla.cat

 


Serveis

Centre de diagnòstic, prevenció i tractament dels trastorns de desenvolupament en nens de 0 a 6 anysTots els serveis estan orientats a l'atenció precoç:
Neuropediatria 
Treball social
Fisioteràpia
Psicologia
Psicomotricitat
Logopèdia


Dades estructurals

Actualment el CDIAP té un conveni amb el Departament de Benestar i Família per 9.880 hores a l'any.

   

 

Memòria anual d'activitat 2022