FISIOTERÀPIA

La Fisioteràpia s'ocupa de recuperar i readaptar la persona per mitjà de tractaments que  consisteixen en exercicis físics, moviments passius, electroteràpia, termoteràpia, crioteràpia, educació per la salut, etc. Aquestes tècniques es van adaptant a l'evolució de cada pacient i patologia.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Fisioteràpia als següents centres: 

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Complex Llevant)
Hospital del Vendrell
CAP Santa Tecla Llevant
CAP Vila-seca
Centre de Rehabilitació de Torredembarra