DOCÈNCIA

La Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent presenta un projecte docent molt atractiu i amb una gran projecció de futur que implica l'agrupació en una àrea comú dels diferents ensenyaments de ciències de la salut.

La col·laboració docent, tant en l'àmbit universitari (formació de pregrau), com de la formació sanitària especialitzada, dinamitza l'hospital i l'atenció primària i incideix positivament en tots els aspectes del centre; a més, afavoreix una millora contínua de la qualitat assistencial relacionada amb el desenvolupament de la docència i la investigació.

Així mateix, les facultats, les escoles universitàries i les escoles de formació professional troben a la Xarxa Santa Tecla un col·lectiu capaç de participar en la docència d'alumnes des de les diferents branques de les ciències de la salut i poden gaudir d'unes instal·lacions idònies per a l'ensenyament pràctic.

 

En aquest apartat trobareu tota l'oferta docent de la Xarxa Santa Tecla, tant pel que fa als diferents graus de ciències de la salut com a les especialitats per a les quals està acreditada a fer Formació Sanitària Especialitzada.

Actualment, l'oferta docent de la Xarxa Santa Tecla es divideix en Estudis de Grau, MIR i Cicles Formatius. 

Formació Sanitària Especialitzada (FSE)