TERÀPIA OCUPACIONAL

La Teràpia Ocupacional s'ocupa de capacitar la persona per a les activitats de la vida diària tenint en compte aspectes físics però també cognitius. Això ho fa a través de la simulació i l'ensinistrament en les activitats que la persona necessitarà en el seu dia a dia, com realitzar transferències, vestir-se, manipular objectes, etc. El terapeuta ocupacional també confecciona fèrules o recomana ajuts tècnics per tal de facilitar aquesta capacitació.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Teràpia Ocupacional als següents centres: 

Hospital del Vendrell
CAP Santa Tecla Llevant