SERVEIS SOCIOSANITARIS

Els serveis sociosanitaris estàn destinats a donar atenció a aquelles persones que requereixin d'un tractament mèdic específic a curt o llarg termini, oferint al mateix temps una assistència global per tal de mantenir i millorar la qualitat de vida. Els serveis que oferim són:
Acolliment i convivència.
Allotjament.
Manutenció/alimentació.
Higiene personal.
Atenció personal a les activitats de la vida diària.
Hàbits d'autonomia.
Dinamització sociocultural.
Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Suport social.
Atenció familiar adreçada a l'afavoriment de les relacions de la família de la persona i el seu entorn.
Assistència sanitària.

 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix els serveis sociosanitaris als següents centres:

Residència Santa Tecla Llevant
Residència Santa Tecla Ponent