SERVEIS SOCIALS

Gent gran
Serveis
Residència
Sociosanitaris
Hospital de dia
Acollïment diürn

 

Atenció als serveis socials comunitaris

Ajuda a domicili
Servei d'Atenció a Domicili (SAD)

 

Infància

Acolliment i adopció
Servei de Preadoptius
Centre Residencial d'Acció Educativa
Centre d'Acolliments Familiars
Pis de suport
Servei d'acolliments en familia extensa
Casa d'infants

Desenvolupament infantil i atenció precoç
Servei desenvolupament infantil i atenciò precoç

 

Atenció a la diversitat funcional

Ocupació
Servei de teràpia ocupacional
Servei Ocupacional d'Inserció

Llar residència
Llar residència Estela