HOSPITAL DE DIA

El servei d'hospital de dia és un recurs d'assitència interdiciplinari, temporal, diürn i intermintent, destinat a pacients amb síndromes geriàtriques, demències i malalties neurològiques que poden cursas discapacitat. El perfil d'usuari és un adult d'edat avançada amb deteriorament cognitiu o demència. En termes generals, l'objectiu del servei, és oferir una atenció terapèutica continuada sobre aspectes físics, psíquics i socials de la persona. Els serveis que inclou l'hospital de dia són:

Acolliment diürn i de convivència.
Manutenció/alimentació.
Higiene personal.
Atenció personal a les activitats de la vida diària.
Recuperació i manteniment dels hàbits d'autonomia.
Dinamització sociocultural.
Millora i manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Retardar la pèrdua progressiva de les capacitats funcionals de la persona.
Adaptació funcional i social.
Activitats d'estsimulació cognitiva i lleure.
Suport personal, social i familiar.
Millora de l'estat d'ànim i suport emocional.
Fisioteràpia.
Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
Afavorir la coordinació i la col·laboració amb els recursos necessaris per establir el diagnòstic més acurat possible.

 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix els serveis d'hospital de dia a la Residència Santa Tecla Ponent.