DESENVOLUPAMENT
INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ

El serveis de desenvolupament infantil i atenció precioç s'especialitzen en el diagnòstic, prevenció i tractament dels trastorns de desenvolupament dels nens de 0 a 6 anys. Aquests serveis són:
Neuropediatria.
Treball social.
Psicologia
Psicomotricitat
Logopèdia

 

Centre

La Xarxa Santa Tecla ofereix els serveis de desenvolupament infantil i atenció precoç a Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).