ACOLLIMENT DIÜRN

Els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències és un servei que dona suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l'atenció pròpia a l'entorn familiar. Els serveis que integra l'acolliment diürn són:

Manutenció/alimentació.
Higiene personal.
Recuperació i manteniment dels hàbits d'autonomia.
Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
Fisioteràpia.
Suport personal, social i familiar.
Dinamització sociocultural.

 
 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix els serveis d'acolliment diürn als següents centres:
Centre de dia de Constantí