REHABILITACIÓ

La Medicina Física i Rehabilitació s'ocupa del diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la incapacitat per tal de facilitar, mantenir o retornar el major grau funcional i d'independència possible a les persones.

 
Així mateix, es realitza la prescripció de pròtesis, òrtesis i ajudes tècniques que ajudaran a millorar l'autonomia del pacient. 
 
Amb la rehabilitació podem tractar malalties de l'aparell locomotor, neurològiques, infantils i del desenvolupament, vasculars i del sistema limfàtic, cardiorespiratòries, del sòl pelvià, de la comunicació, etc.
 
 
L'equip de Rehabilitació està format pel metge rehabilitador, els fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i auxiliars de rehabilitació.
 

Metge rehabilitador
Fisioteràpia
Teràpia ocupacional
Logopèdia

 

Videoguia rehabilitació pròtesi de genoll