ONCOPSICOLOGIA

L'Oncopsicologia és l'especialitat dins de la psicologia de la salut que es dedica a l'atenció dels pacients afectats per càncer i les seves famílies. Estudia les relacions entre variables biopsicosocials, l'inici i la progressió de la malaltia oncològica. En tot moment, en cada fase de la malaltia els estressors poden ser diferents i totalment únics per cada persona i família. Des de l'Oncopsicologia s'ajuda a fer front a l'impacte emocional de la malaltia i del tractament per millorar la qualitat de vida.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Oncopsicologia mèdica als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell