NEUROPSICOLOGIA

La neuropsicologia és una disciplina clínica que estudia els efectes que causa sobre els processos cognitius, psicológics, emocionals i del comportament… una lesió o un funcionament anòmal a les estructures del sistema nervios central. Aquests efectes poden ser provocats per traumatismes craneoencefàlics, accidents cerebrovasculars o ictus, tumors cerebrals, enfermetats neurodegeneratives o malaltíes del desenvolupament.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de neuropsicologia a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.

També hi ha programades visites dos dies per setmana a l'Hospital del Vendrell.