METGE REHABILITADOR

El metge rehabilitador és l'especialista que visita el pacient, avalua les seves necessitats de rehabilitació, en fa el seguiment i defineix les disciplines que hauran d'intervenir en el seu procés, així com el tractament més adequat, coordinant l'actuació de tot l'equip.   

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de visita especialitzada de rehabilitador als següents centres: 

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Complex Llevant)
Hospital del Vendrell
CAP Santa Tecla Llevant

CAP Vila-seca
Centre de Rehabilitació de Torredembarra