MAMOGRAFIA

La mamografia és una tècnica radiològica que es realitza per a l'examen de les glàndules mamàries de la dona per tal d'obtenir un diagnòstic per la imatge.  La tècnica es basa en l'aplicació de rajos X per que travessin una determinada part. Aquests rajos son absorbits de forma diferent segons la densitat dels diferents teixits i el resultant de cada un d'aquets rajos es recollit per un conjunt de detectors que transmeten la informació a un ordinador per que processi tota la informació i elabori les imatges molt nítides de la zona radiografiada.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de mamografia als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital de Vendrell