Infermeria de pediatria

La Infermeria pediàtrica té com a objectiu principal proporcionar les cures necessàries a dels infants des del naixement fins l'adolescència a totes les seves etapes (nadó, lactant, preescolar, escolar i adolescent) per aconseguir la ràpida reintegració al seu entorn habitual, o al nou si les conseqüències de la malaltia ho exigeixen. Els nostres professionals donen una atenció integral a cada usuari.