Infermeria d'adults

La Infermeria d'adults té com a objectiu principal proporcionar les cures necessàries a l'usuari per aconseguir la ràpida reintegració al seu entorn habitual, o al nou si les conseqüències de la malaltia ho exigeixen. Els nostres professionals donen una atenció integral a cada usuari.