COM ENS ORGANITZEM?

Agrupació d'Interès Econòmic

Per tal de fer una gestió més eficient, la Xarxa Santa Tecla està constituïda com una Agrupació d'Interès Econòmic. Aquesta forma jurídica permet fer una gestió conjunta i centralitzada de les diferents entitats que en formen part (pots veure les entitats que formen part de la Xarxa Santa Tecla AIE a l'apartat Qui som?).

Aquestes Agrupacions d'Interès Econòmic no tenen ànim de lucre i, per tant, no poden obtenir benefici. D'aquesta manera queda palès l'esperit vocacional de la Xarxa Santa Tecla que té com a principal objectiu donar servei a les necessitats sanitàries i socials del territori.

Si vols saber més sobre les Agrupacions d'Interès Econòmic clicka aquí.

 

Gestió eficient

A més de refermar el seu compromís amb el benestar de les persones, la forma jurídica d'Agrupació d'Interès Econòmic permet la Xarxa Santa Tecla realitzar una millor gestió dels recursos públics per oferir els serveis que també són públics. Els principals avantatges d'aquesta forma jurídica són:

Simplifica l'estructura

Aquesta agrupació permet centralitzar totes les àrees de gestió de totes les entitats que en formen part. Per tant, la Xarxa té una única gerència, un únic departament de recursos humans, un únic departament de comptabilitat... en comptes d'haver de duplicar estructura per cada una de les entitats.

Flexibilitat

Tenir una estructura comú també permet prendre decisions més ràpidament, fet que la converteix en una organització més flexible a l'hora d'adaptar-se als canvis.

Estalvi econòmic

Tot això es tradueix en un estalvi econòmic que permet fer una gestió més eficient dels recursos públics i, per tant, oferir més serveis als nostres usuaris amb menys cost per a les nostres administracions.

 

 

Organigrama