UNITAT CURES INTENSIVES

Una Unitat de Cures Intensives (UCI) és una instal·lació especial d'un hospital que proporciona Medicina Intensiva. La Medicina Intensiva és una especialitat mèdica que es dedica a subministrar suport vital o suport als sistemes orgànics en aquells pacients que són malalts crítics. Aquests pacients normalment també requereixen monitoratge intensiu.  

Centres

La Unitat de Cures Intensives de la Xarxa Santa Tecla està ubicada a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla a Tarragona.