TERÀPIA HEMATOLÒGICA

HOSPITAL DE DIA

Especialitat mèdica que es dedica a l'atenció de pacients amb patologies hematològiques (relacionades amb la sang) i dels òrgans hematopoètics (medul·la, ganglis limfàtics, melsa...).  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Hematologia Hospital de dia al centre Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.