TAC

La Tomografia Axial Computeritzada (TAC), també anomenada escàner x,  és una tècnica d'exploració radiològica que consisteix en l'obtenció d'imatges de parts del cos humà en plans molt prims. La tècnica es basa en l'aplicació de rajos X per que travessin una determinada part. Aquests rajos son absorbits de forma diferent segons la densitat dels diferents teixits i el resultant de cada un d'aquets rajos es recollit per un conjunt de detectors que transmeten la informació a un ordinador per que processi tota la informació i elabori les imatges molt nítides de la zona radiografiada.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de TAC als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital de Vendrell