RADIOLOGIA CONVENCIONAL

Radiologia simple

La tècnica de radiologia simple es basa en l'aplicació de rajos X per que travessin una determinada part. Aquests rajos son absorbits de forma diferent segons la densitat dels diferents teixits i el resultant de cada un d'aquets rajos es recollit per un conjunt de detectors que transmeten la informació a un ordinador per que processi tota la informació i elabori les imatges molt nítides de la zona radiografiada.

 

Radiologia amb contrast

La radiologia amb contrast utilitza la mateixa tècnica de la radiologia simple ampliant-la amb l'administració de contrast radiològics per poder visualitzar els diferents òrgans a estudiar. La tècnica es basa en l'aplicació de rajos X per que travessin una determinada part. Aquests rajos son absorbits de forma diferent segons la densitat dels diferents teixits i el resultant de cada un d'aquets rajos es recollit per un conjunt de detectors que transmeten la informació a un ordinador per que processi tota la informació i elabori les imatges molt nítides de la zona radiografiada.

El contrast en radiologia és una substància que s'utilitza per potenciar estructures que  normalment no són visibles en una exploració estàndard. Per aquest motiu ajuda a un millor diagnòstic per imatges de l'interior del seu cos, especialment en zones on la densitat de diferents teixits i estructures és similar i són difícils de visualitzar a partir de la prova radiològica sense contrast.

 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de radiologia simple i radiologia amb contrast als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital de Vendrell