ORTOPANTOMOGRAFIA

L'ortopantomografia, o radiografia panoràmica, és una tècnica radiològica que representa, a una única pel·lícula, una imatge general dels maxil·lars, la mandíbula i les dents. La tècnica es basa en l'aplicació de rajos X per que travessin una determinada part. Aquests rajos son absorbits de forma diferent segons la densitat dels diferents teixits i el resultant de cada un d'aquets rajos es recollit per un conjunt de detectors que transmeten la informació a un ordinador per que processi tota la informació i elabori les imatges molt nítides de la zona radiografiada.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de ortopantomografia als següents centresa l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.