MEDICINA INTERNA

El servei de Medicina Interna es dedica a l'atenció integral de les persones adultes amb malalties mèdiques, en especial patologies agudes greus, malalties cròniques avançades, situacions clíniques complexes i pacients sense un diagnòstic evident. Té cura de tots els problemes de salut, en col·laboració amb els equips d'Atenció Primària i altres especialitats, amb l'objectiu de millorar el benestar, garantir la seguretat i preservar l'autonomia de les persones.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Medicina Interna als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell