HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Aquest servei agrupa dues subespecialitats que són:

Hematologia | Especialitat mèdica que es dedica a l'atenció de pacients amb patologies hematològiques (relacionades amb la sang) i dels òrgans hematopoètics (medul·la, ganglis limfàtics, melsa...).
Hemoteràpia | Especialitat mèdica dedicada al tractament mèdic mitjançant la sang total o del seu plasma.
 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Hepatologia, Hematologia i Hemoteràpia als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell