ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

L'Anestesiologia i Reanimació és l'especialitat mèdica dedicada a l'alleujament del dolor i a la cura completa i integral del pacient quirúrgic, abans, durant i després de la cirurgia.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Anestesiologia i Reanimació als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell