OTORRINOLARINGOLOGIA

L'Otorrinolaringologia és l'especialitat mèdica dedicada al tractament de les malalties que repercuteixen en l'oïda, el nas i els sins paranasals, la gola, la laringe i el coll.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Otorrinolaringologia als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell