ENDOSCÒPIA

L'endoscòpia és una prova mèdica que permet observar directament l'interior d'un òrgan o d'una cavitat mitjançant un endoscopi (un tub llarg i flexible que al seu extrem una càmera i un llum que il3lumina la cavitat) que s'introdueix a través dels orificis naturals (boca, uretra, anus, etc...).  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'al·lergologia a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.