CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA (CMA)

La Cirurgia Major Ambulatòria és la pràctica de procediments terapèutics i/o diagnòstics de complexitat mitjana que es practiquen sota anestèsia general, locoregional o local, amb sedació o sense, en pacients que el mateix dia de la intervenció venen i tornen al seu domicili, després d'un període d'observació i control.  

Centre

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Cirurgia Major Ambulatòria a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (Complex Llevant).