CIRURGIA GENERAL

La Cirurgia General és l'especialitat que tracta quirúrgicament les patologies de l'aparell digestiu, el tracte gastrointestinal i del sistema hepatobiliopancreàtic, així com el sistema endocrí. S'encarrega de la cirurgia endocrina i de l'obesitat. Així mateix, inclou la reparació dels efectes herniaris de la paret abdominal.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Cirurgia General als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell