Control i tractaments de Sintrom

El tractament anticoagulant oral té com a objectiu disminuir la tendència de la sang a coagular per evitar així la formació de trombus (coàguls de sang) o embòlies, però sense anul.lar-la completament.

 

Qui pren aquest tractament?

Persones que ja han sofert una trombosi o una embòlia, per prevenir que es repeteixi, com per exemple:

  • Trombosi venosa profunda (a les cames).
  • Tromboembolisme pulmonar.
  • Algunes persones amb tromboembolisme cerebral, també anomenat accident vascular cerebral (AVC).
  • Alguns casos d'infart agut de miocardi.
  • Persones en situació de risc de patir una trombosi o una embòlia com a mesura preventiva:
  • Arítmies cardíaques com la fibril·lació auricular.
  • Portadors de vàlvules cardíaques.

 

Tractament

En el tractament anticoagulant, petites variacions de la dosi de medicament, poden ocasionar grans variacions en el seu efecte. Per aquest motiu, periòdicament s'ha de mesurar l'efecte del tractament sobre la coagulació mitjançant una anàlisi de sang. Cada persona rep una dosi individualitzada per a les seves necessitats, la qual s'ajusta per mantenir el temps de coagulació dintre de l'interval adequat.

 

Control de la coagulació

La prova de laboratori que s'utilitza per ajustar la dosi de l'anticoagulant és la ràtio internacional normalitzada (INR). L'INR és una manera de mesurar el temps que tarda la sang coagular. Com més temps triga, més elevat és l'INR. El nivell de coagulació apropiat per a cada persona es determina segons la seva malaltia. És important, doncs, mantenir els valors de l'INR dintre dels marges establerts pel metge. Després de cada visita de control se us proporcionarà un pla de medicació amb la dosi del medicament que haureu de prendre.

 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de control i tractaments de Sintrom als següents centres: