CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA

El servei de Cirurgia Menor Ambulatòria engloba aquells procediments quirúrgics mínimament invasius que es poden realitzar en una consulta mèdica i que només requereixen anestèsia local. Aquest tipus de procediments no requereix la presència d'un metge anestesiòleg ni l'ingrés previ o posterior a la intervenció del pacient. L'alta mèdica es dona al finalitzar la intervenció i l'usuari pot tornar al seu domicili perquè el controli, posteriorment, el seu metge de capçalera.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Cirurgia Menor Ambulatòria al Complex Llevant de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.