CENTRES SOCIALS

Gent Gran

Residències

Centres de dia

Sociosanitari

 

Atenció als serveis socials comunitaris
Atenció a Domicili (SAD)

 

Infància

Fundació Casa Sant Josep

Centres d'Atenció Precoç

 

Atenció a la diversitat funcional

CET

Fundació Estela

Fundació La Muntanyeta