CENTRES SOCIALS

Gent Gran

Residències
Residència Santa Tecla Llevant
Residència Santa Tecla Ponent

Centres de dia
Centre de dia de Constantí

Sociosanitari
Sociosanitari Santa Tecla Llevant
Sociosanitari Santa Tecla Ponent

 

Infància

Fundació Casa Sant Josep
Casa Sant Josep
Casa d'infants
Pisos tutelats

Centres d'Atencio Precoç
Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

 

Atenció a la diversitat funcional

CET
Centre Especial de Treball

Fundació Estela
Fundació Estela

Fundació La Muntanyeta
Fundació La Muntanyeta

Atenció als serveis socials comunitaris
Ajuda a domicili
Servei d'ajuda a domicili Tarragona
Servei d'ajuda a domicili Vendrell