ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL
I REPRODUCTIVA (ASSIR)

El Programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva és un servei d'activitats assistencials i educatives relacionades amb: 
Tarda jove.
Control i seguiment de l'embaràs.
Educació maternal.
Atenció al puerperi.
Atenció al postpart.
Planificació i orientació familiar.
Atenció ginecològica.
Atenció a la menopausa.
Atenció psicològica relacionada amb la salut sexual.

 

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) als següents centres:

CAP Santa Tecla Llevant
CAP Arboç
CAP Vendrell
CAP Calafell
CAP Vila-seca
CAP Torredembarra