ANATOMIA PATOLÒGICA

L'Anatomia Patològica és la part de la patologia que s'encarrega de l'estudi de les lesions cel·lulars en teixits i òrgans i de les seves conseqüències estructurals i funcionals i, per tant, de les repercussions en l'organisme.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Anatomia Patològica als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell