ANATOMIA PATOLÒGICA

L'anatomia patològica és la part de la patologia que s'encarrega de l'estudi de les lesions cel·lulars, teixits, òrgans, de les seues conseqüències estructurals i funcionals i per tant de les repercussions en l'organisme.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Anatomia patològica als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell