SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI (SAD)

El Servei d'Atenció a Domicili s'encarrega d'assessorar i donar suport a persones amb dependència i a cuidadors/es.

Política de Gestió de Qualitat
 

Dades de contacte

Telèfon: 977 259 908
domicili@xarxatecla.cat


Serveis

Servei d'autonomia personal
Higiene personal
Aixecar i enllitar la persona
Organització del menjar i seguiment de la medicació

Servei d'acompanyament
Acompanyament i gestions diverses
Acompanyament hospitalari en residències i centres sociosanitaris

Servei d'assessorament, informació i orientació
Assessorament tècnic sobre l'adaptació del domicili i l'ús de mitjans tècnics
Assessorament al domicili sobre la cura de la persona dependent

Serveis de la llar
Neteja i ordre de la casa.
Rentar, planxar i repassar la roba.