AVÍS LEGAL
 
Informació general

 

Titularitat de la pàgina web. La titularitat del domini www.xarxatecla.cat consta inscrita a favor de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb NIF V-43661883, i domicili social a Tarragona, al Carrer Joan Maragall, 1, 43003. Telèfon de contacte 977259900 i adreça de correu electrònic xarxa@xarxatecla.cat.

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Condicions d'ús
 
Amb aquestes condicions d'ús, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que conté.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general s'obliga a fer un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui les ha elaborat, i en conseqüència els titulars d'aquesta informació no seran responsables dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'un accés o d'un ús de la informació facilitada alienes a la seva voluntat.

5.- La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, no és responsable dels errors per accedir al lloc web o als seus continguts i únicament es compromet a posar la màxima diligència possible per tal que aquests errors no es produeixin.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, motivada per l'eventual necessitat de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo, programari, marques, rètols, signes distintius o logotips) són propietat de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla o de les seves entitats col·laboradores, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

En conseqüència, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa del legítim titular, tret que s'indiqui de forma expressa el contrari.

L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, estarà sotmès a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web.

No s'establiran "deep-links" amb el lloc web, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o "border environament".

Sota cap circumstància, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Qualsevol hiperenllaç a la web, s'efectuarà a la pàgina principal.

8.- Política de privadesa o protecció de dades
 

A. Dret d'informació

Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.xarxatecla.cat que la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, titular del lloc web, informa als usuaris d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

B. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, o les seves entitats col·laboradores faciliten a través d'aquest lloc web.

C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps assenyalats com obligatoris dels formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Consentiment de l'usuari

L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les seves dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, i les seves iniciatives.

E. Butlletins i comunicacions electròniques

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, eventualment podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció que es pugui habilitar a aquest efecte, el servei d'enviament d'un butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.

D'altra banda, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, informa que podrà remetre comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

F. Seguretat

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al RD 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, es compromet a garantir el secret i la confidencialitat de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
 
H. Spamming

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

I. Dret d'oposició, correcció i actualització de dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l'execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a xarxa@xarxatecla.cat, o bé a l'adreça postal: Joan Maragall, 1, 43003, Tarragona.

 

9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen.

10.- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Copyright
 
La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.xarxatecla.cat.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.