PORTAL DE TRANSPARENCIA

Seguint la normativa, en aquesta secció trobareu tota la informació relativa a la gestió i activitat de la Xarxa Santa Tecla AIE dividida en els els següents apartats:

 

Codi ètic

En aquest apartat trobareu el Codi ètic de la Xarxa Santa Tecla que segueixen els nostres professionals a l'hora de prestar els nostres serveis a la societat.

 

Codi de bon govern

En aquest apartat trobareu el Codi de bon govern que ens serveix de guia a l'hora de prestar els nostres serveis a la societat.

 

Dades d'activitat

Coneix l'activitat que duu a terme la Xarxa Santa Tecla en els seus més de 40 centres.

Memòria anual

Activitat assistencial sanitària

Activitat assistencial social

Activitat d'ensenyament

 

Reconeixements

Recull dels reconeixements que ha rebut en els últims cinc anys la Xarxa Santa Tecla com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.