TREBALLA AMB NOSALTRES

XARXA SANTA TECLA: PERSONES AL SERVEI DE PERSONES

 

 

La Xarxa Santa Tecla és una fundació sense ànim de lucre que fa més de vuit segles que treballa pel benestar sanitari i social de la gent del nostre territori. Actualment és una organització amb més de 3.000 professionals en els àmbits de l'atenció sanitària, l'atenció social i els serveis de suport i docència.

 

   

 

 

                       

 

Per a més informació:
Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent
Departament de Recursos Humans
C/ Joan Maragall,1
2a. planta
43003 Tarragona
Tel. 977248489

 

El Responsable del Tractament de les seves dades curriculars és el grup Xarxa Santa Tecla, format per les següents entitats:

 • Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona
 • Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
 • Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
 • Fundació Estela per a la discapacitat
 • Fundació La Muntanyeta
 • Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent
 • Consorci de Serveis bàsics de salut
 • Consorci d'atenció a la dependència
 • Aprovisionaments Santa Tecla
 • Neteja Santa Tecla
 • Hostaleria Santa Tecla
Les seves dades seran tractades per a la finalitat de participar en els processos de selecció i ofertes de treball de ambdues Entitats Responsables del Tractament i amb la base jurídica del seu consentiment. No es preveu cap cessió a tercers, ni transferència internacional tret que sigui per obligació legal. El termini de conservació de les dades és el necessari per participar en els processos de selecció i ofertes de treball fins que la seva candidatura sigui descartada i, en tot cas, sense excedir el termini màxim d'un any. En tot moment pot retirar el seu consentiment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça C/ Joan Maragall nº 1, 43003 de Tarragona o per correu electrònic a protecciodades@xarxatecla.cat.