COM ENS ORGANITZEM?

Agrupació d'Interès Econòmic

La Xarxa Santa Tecla fa servir la figura jurídica d'Agrupació d'Interès Econòmic per dur a terme una gestió conjunta i centralitzada de les diferents entitats que en formen part (podeu veure les entitats que integren la Xarxa Santa Tecla a l'apartat Qui som?).

Una Agrupació d'Interès Econòmic no té ànim de lucre i, per tant, no pot obtenir benefici. D'aquesta manera queda palès l'esperit vocacional de la Xarxa Santa Tecla, que té com a principal objectiu donar servei a les necessitats sanitàries i socials del territori.

Si voleu saber més sobre les Agrupacions d'Interès Econòmic cliqueu aquí.

 

Un gestió eficient

La forma jurídica d'Agrupació d'Interès Econòmic permet que la Xarxa Santa Tecla gestioni millor els recursos públics a l'hora d'oferir els seus serveis, que també són públics.

Els principals avantatges d'aquesta forma jurídica són:

Simplificació de l'estructura

Aquesta agrupació permet centralitzar totes les àrees de gestió de totes les entitats que en formen part. Per tant, la Xarxa té una única gerència, un únic departament de Recursos Humans, un únic departament de Comptabilitat... en comptes d'haver de duplicar estructura per cada una de les entitats.

Flexibilitat

Tenir una estructura comuna també permet prendre decisions més ràpidament, fet que la converteix en una organització més flexible a l'hora d'adaptar-se als canvis.

Estalvi econòmic

Tot això es tradueix en un estalvi econòmic que permet fer una gestió més eficient dels recursos públics i, per tant, oferir més serveis als usuaris i usuàries amb menys cost per a les administracions.