CASA D'INFANTS

La Casa d'infants és un projecte d'acompanyament i suport a les famílies amb infants de 3 a 18 anys, que es troben en situació de risc o desemparament, a la ciutat de Tarragona.
És un recurs que té com a objectius l'acompanyament educatiu i intervenció en nuclis familiars des d'un recurs residencial.
La capacitat del servei és de 8 places residencials, 2 places d'estada intermitents i 2 places de suport. Les places depenen de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA).