ESCOLA ESTELA

El CEE Estela és una Escola d'Educació Especial concertada amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes tenen edats compreses entre els 3 i els 21 anys; presenten alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu i en la seva escolaritat necessiten una atenció més específica que la que els pot oferir l'escola ordinària. L'Escola atén un total de 78 alumnes en règim d'escolarització complerta i d'escolaritat compartida.

 

Finalitat de l'Escola 

Potenciar al màxim el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives i de relació per tal d'aconseguir la seva integració a la societat.

 

Nivells educatius

Infantil
Primària
Secundària
Programa de Transició de la Vida Adulta

 

Metodologia

Aprenentatge escolar 
Treball multisensorial 

Equip humà

Direcció
Sotsdirecció
Direcció de projectes
Psicopedagog
Logopeda
Tècnic mitjà
Mestres d'Educació Especial
Mestres del Programa de Transició de la Vida Adulta
Educadors
Monitors d'esbarjo i monitors de menjador
Personal d'administració
Personal de neteja
Personal de cuina

 

Serveis

Logopèdia
Assessorament psicopedagògic
Educació física
Orientació, assessorament i suport familiar
Servei d'esbarjo: espai educatiu de creativitat i esport
Teràpies: musicoteràpia, canoteràpia, plàstica, teatre, estimulació multisensorial, piscina, 
Tallers: cuina, hort, revista escolar

 

Serveis complementaris

Servei de menjador amb cuina pròpia
Servei de transport escolar
Activitats de lleure per Nadal, Setmana Santa i estiu
Colònies, sortides i excursions

 

Instal·lacions i equipaments:

10 Aules
1 Aula polivalent

1 Aula multisensorial
1 Aula de música
1 Aula d'informàtica
1 Aula pis
1 Pavelló d'esports
1 Menjador
1 Pista de futbol i bàsquet
Patis
Piscina
Despatxos de direcció, administració, sala de professors, office de personal