ESCOLA ESTELA

El CEE estela és una Escola d'Educació Especial concertada amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes tenen edats compreses entre els 3 i els 21 anys; presenten alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu i en la seva escolaritat necessiten una atenció més específica que la que els pot oferir l'escola ordinària. L'Escola atén a un total de 78 alumnes en règim d'escolarització complerta i d'escolaritat compartida.

 

Finalitat de la nostra Escola 

Potenciar al màxim el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives i de relació per tal d'aconseguir la seva integració a la societat.

 

Nivells educatius

Infantil
Primària
Secundària
Programa de Transició de la Vida Adulta

 

Metodologia

Aprenentatge Escolar 
Treball multisensorial 

Equip Humà

Direcció
Sot-Director
Director de projectes
Psicopedagog
Logopeda
Tècnic Mig
Mestres d'Educació Especial
Mestres del Programa de Transició de la Vida adulta
Educadors
Monitors d'Esbarjo i Monitors de Menjador
Personal d'Administració
Personal de Neteja
Personal de Cuina

 

Serveis

Logopèdia
Assessorament Psicopedagògic
Educació Física
Orientació, assessorament i suport familiar
Servei d'Esbarjo: espai educatiu de creativitat i esport
Teràpies: Musicoteràpia, canoteràpia, plàstica, teatre, estimulació multisensorial, piscina, 
Tallers: cuina, hort, revista escolar

 

Serveis Complementaris

Servei de menjador amb cuina pròpia
Servei de Transport Escolar
Activitats de Lleure en Nadal, Setmana Santa i Estiu
Colònies, sortides i excursions

 

Instal·lacions i equipaments:

10 Aules
1 Aula Polivalent

1 Aula  Multisensorial
1 Aula de Música
1 Aula d' Informàtica
1 Aula pis
1 Pavelló d'esport
1 Menjador
1 Pista de futbol i basquet
Patis
Piscina
Despatxos de direcció, administració, sala de professors, office de personal