TREBALLA AMB NOSALTRES

La Xarxa Santa Tecla és una fundació sense ànim de lucre que fa més de vuit segles que treballa pel benestar sanitari i social de la gent del nostre territori. És una organització integrada dins de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de la Generalitat de Catalunya.

Si et vols incorporar al nostre equip pots fer-nos arribar el teu CV mitjançant la següent adreça web: https://xarxatecla.epreselec.com/

Consulta les nostres ofertes: https://xarxatecla.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

El Responsable del Tractament de les seves dades curriculars és el grup Xarxa Santa Tecla, format per les següents entitats:

 • Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona
 • Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
 • Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
 • Fundació Estela per a la discapacitat
 • Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
 • Consorci de Serveis bàsics de salut
 • Consorci d'atenció a la dependència
 • Aprovisionaments Santa Tecla
 • Neteja Santa Tecla
 • Hostaleria Santa Tecla

Les seves dades seran tractades per a la finalitat de participar en els processos de selecció i ofertes de treball de ambdues Entitats Responsables del Tractament i amb la base jurídica del seu consentiment. No es preveu cap cessió a tercers, ni transferència internacional tret que sigui per obligació legal. El termini de conservació de les dades és el necessari per participar en els processos de selecció i ofertes de treball fins que la seva candidatura sigui descartada i, en tot cas, sense excedir el termini màxim d'un any. En tot moment pot retirar el seu consentiment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça C/ Joan Maragall nº 1, 43003 de Tarragona o per correu electrònic a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Per a més informació:
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
Departament de Recursos Humans
C/ Joan Maragall,1
2a. planta
43003 Tarragona
Tel. 977248489