SERVEIS DE SUPORT

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE 

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE incorpora:

Direcció i gerència de les entitats associades.

Administració comptable i financera.

Gestió de recursos humans.

Aprovisionaments Santa Tecla, AIE

Aprovisionaments són el conjunt de serveis necessaris per donar suport a totes les activitats no sanitàries i especialitzades dins del sector social i sanitari. El seu espai de treball és transversal a tota l'organització. 

Incorpora:

La plataforma logística: compres, magatzems i distribució, sistemes d'informació.

La plataforma tècnica: manteniment i electromedicina.

La plataforma administrativa: secretariat, informàtica i  el centre d'atenció telefònica (CAT).

 

Neteja Santa Tecla, AIE

És una empresa de serveis de neteja que prioritza la qualitat del servei adreçat als usuaris dels centres sanitaris i socials. Amb aquest objectiu, dona la formació adequada al seu personal per poder actuar en llocs de treball molt especialitzats com són les àrees quirúrgiques, laboratoris, serveis de diagnòstic per la imatge i moltes àrees especialitzades. També inclou el servei de rober, des d'on proporciona una uniformitat en perfectes condicions higièniques i de conservació. Dona servei als diferents centres que integren la Xarxa. 

Hostaleria Santa Tecla, AIE

És una empresa de serveis de suport a la restauració. Ofereix l'especialització necessària per a una organització tan complexa com és la dels àmbits sanitari i social, amb una àmplia diversitat de dietes (per a gent gran, hospitalitzats, antidiabètica, anticolesterol, etc.), i també posa a l'abast d'usuaris i treballadors  una opció única de càtering altament especialitzat.