SERVEIS DE SUPORT

Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE 

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE és l'encarregada de la gestió de la xarxa.

Incorpora:

Direcció i gerència de les entitats associades.

Administració comptable i financera.

Gestió de recursos humans.

Aprovisionaments Santa Tecla, AIE

Aprovisionaments són el conjunt de serveis necessaris per donar suport a totes les activitats no sanitàries i especialitzades dins del sector social i sanitari. El seu espai de treball és transversal a tota l'organització. 

Incorpora:

La plataforma logística: compres, magatzems i distribució, sistemes d'informació.

La plataforma tècnica: manteniment i electromedicina.

La plataforma administrativa: secretariat, informàtica i  el centre d'atenció telefònica (CAT).

 

Neteja Santa Tecla, AIE

És una empresa de serveis de neteja que prioritza la qualitat del servei pels usuaris i usuàries dels centres sanitaris i socials. Amb aquest objectiu, dona la formació adequada al seu personal por poder actuar en llocs de treball molt especialitzats com son les àrees quirúrgiques, laboratoris, serveis de diagnòstic per la imatge i moltes àrees especialitzades. També inclou el servei de rober, proveint una uniformitat en perfectes condicions higièniques i de conservació.

Hostaleria Santa Tecla, AIE

És una empresa de serveis que suport a la restauració. L'especialització necessària per una xarxa tan complexa dels àmbits sanitari i social amb la necessària diversitat de dietes (per gent gran, hospitalitzats, antidiabètica, anticolesterol, ...) ofereix la possibilitat de presentar al gran públic una opció única de càtering altament especialitzat.